Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich met of zonder verwijzing van uw huisarts of specialist aanmelden voor behandeling. Dit kan telefonisch, per e-mail of in de praktijk. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt voor de intake.

Intake en onderzoek

In het eerste vraaggesprek krijgt u de ruimte om te vertellen wat uw klachten zijn. Via dit vraaggesprek proberen wij inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van uw klacht en mogelijke factoren die de klacht in stand houden. Daarnaast is het van belang een beeld van uw gezondheid te krijgen en wat uw verwachtingspatroon is omtrent de klacht en behandeling. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek om de oorzaak van uw klachten te achterhalen.

Diagnose en behandelplan

U krijgt na het onderzoek uitleg over de diagnose en de oorzaak van uw klachten. Vervolgens wordt met u het behandelplan besproken.

Behandeling

Door de opleiding tot Master Manueel Therapeut is Jolien op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van fysio- en manuele therapie. Lennart, Esther, Emilie en Niels beschikken door de recent afgeronde opleiding fysiotherapie ook over up-to-date kennis en behandeltechnieken. Dit betekent dat u op de beste en meest effectieve manier behandeld zult worden zodat u snel weer klachtenvrij bent. Deze behandeling bestaat meestal uit passieve mobilisaties of manipulaties en actieve oefeningen.

Tips en adviezen

Een belangrijk onderdeel van onze behandeling is het geven van tips en adviezen ten behoeve van uw werk, sport- en andere dagelijkse activiteiten. Deze adviezen zijn erop gericht het herstel te bespoedigen en gericht op preventie.

Evaluatie

Bij beŽindiging van de behandeling wordt uw huisarts of specialist geÔnformeerd over het beloop en resultaat van de behandeling.

Direct een afspraak maken
Of bel 0543-72 82 00